10 things to do in Havana, Cuba - Expat Living Hong Kong